Vi ser at mange av beboerne vasker bilene sine i oppkjørselen. Dette er forbundet med mye forurensing som en følge av såpe og avfettningsmidler.

Vi oppfordrer derfor alle til å avstå fra denne bilvasken. Det er mange muligheter i nærområdet for en bilvask som ivaretar avrenning av nevnte midler. F.eks Esso.