Styret har inngått avtale med Oslo Kranbilservice om borttauing av ulovlig parkere biler på vårt område.
Bilene vil bli tauet bort etter anmodning fra en i styret.

Priser på inntauingen pr mars 2015 er som følger:

  • Fremmøte, når Kranbilservice er på stedet og bileieren kommer før de har kjørt, er prisen 2.000,-
  • Inntauing, når bilen står på Kranbilservice inntauingstomt, er prisen 3.800,-
  • Lagring av biler koster 250,- pr. døgn om bilen ikke blir hentet.

    Dette er kostnader som belastes den som har parkert feil.

Oslo Kranbilservice har telefon nummer 915 43 000, og inntauede biler kan hentes ut 24 timer i døgnet. Inntauingstomten er i Verkseier Furulunds vei 41 på Alnabru, 0668 Oslo.

Vi ber om at alle beboere setter seg grundig inn i våre parkeringsbestemmelser.