Når brannalarmen går får brannvesenet automatisk beskjed og rykker ut.

Heisene går i kjelleren og branndørene i garasjen lukkes.

Dette for å hindre spredning og da kan man ikke kjøre ut. Når alarmen er satt i normal stilling igjen, åpnes dørene automatisk.

Biler skal ikke gå på tomgang i garasjen da dette kan utløse brannalarm og utrykning.
Det var dette som forårsaket alarmen fredag 31.januar 2020 da en bil gikk på tomgang mens den ble lastet.