Boligsameiet Sogn Terrasse

Leilighet/boenhet nr  . . . .

 

 

EGENERKLÆRING

 

Til sameiets styre ved styreleder Erik Rekdal

Jeg erklærer med dette at røykvarsler er montert og i orden i leiligheten/boenheten, og at både røykvarsler og husbrannslange testes/sjekkes med jevne mellomrom.

Jeg erklærer også at jeg vil varsle styret om det registreres feil ved røykvarsler og/eller husbrannslage som jeg ved egen hjelp eller tilkalt assistanse ikke er i stand til å få utbedret.

 

Sogn, 21. september 2013

 

……………………………

(Eiers navn med blokkbokstaver)

 

…………………………….

(Eiers underskrift)

 

 

NB. Denne egenerklæringen skal returneres ved at den legges i styrets postkasse som er plassert utenfor inngangen til nr 10A, innen 1. november 2013.