På grunn av en feil har laderne vært ute av funksjon en periode. Det er nå skiftet styringenheter og de fungerer igjen.

Styret