Det er besluttet å gjennomføre en service på samtlige gasspeiser i sameiet.

Dette vil bli utført 18 og 19 oktober i uke 42 mellom kl 08.00 og kl 20.00. 

Det vil da være Klaus Torgårdsvei 16, 14 og 12 den 18. oktober og 10, 8 og 6 den 19. oktober.

Styret anmoder alle med gasspeis å svare på når de kan være  tilstede i tidsrommene som er nevnt. Dersom du ikke kan være tilstede på den valgte dagen for din adresse legger du inn på den andre datoen.  NB! Vi har kun disse to dagene til disposisjon.

Dersom ingen kan være tilstede (evt nabo) ønsker vi å få informasjon om du har noen som kan sørge for adgang. Hvis ikke kan du evt levere nøkkel til en kontaktperson i styret.

I tabellen kan det krysses av for ønsket tidspunkt. Er du tilgjengelig i flere tidsrom så krysser du av for dette. Styret vil informere om planlagt tidspunkt for den enkelte sameier. Vi vil prøve å tilpasse dette de innsendte  ønsker.

Vi ønsker svar innen 7. oktober og dette kan sendes på mail til styrets postkasse: styret@sognterrasse.no  eller kopi/utskrift legges i styrets postkasse ved inngangspartiet ved 10 A.

 

18. oktober

Klaus Torgårdsvei 16  - 14  -12

Kommentar

Gatenr/etg

leilighetsnr

0800-1130

1200-1600

1700-2000

 

 

 

 

 

 

 

19. oktober

Klaus Torgårdsvei 10 – 8 - 6

Kommentar

Gatenr/etg

leilighetsnr

0800-1130

1200-1600

1700-2000