Gasspeiskontroll skal skje i perioden fom 18.oktober tom 25.oktober 2021.

Listene med tidspunkter er hengt opp i hver oppgang.

OBS! Service avlyst 18/10 pga sykdom.
Beklager ulempen dette medfører.
For å avtale ny tid, kontakt:

Assemblin, Divisjon Rør
v/ Gasstekniker Espen Grymyr
Tlf.: 99218850

Espen.Grymyr@assemblin.no