Høstdugnad holdes 22. september kl. 17:30 – 19:30.
Styret vil fordele arbeidsoppgaver ved inngang garasje fra kl. 17:00.

Det viktigste denne gangen er:
- luking ved hver blokk/oppgang
- fjerne uønskede vekster ved 10B, 12B, 16B og ellers der man ser de
- klippe/beskjære busker som vokser rundt brannlufteluker i 6A, 8A, 10B, 12B, 16B
- fjerne villvin som vokser opp på bygningen i 10A og renske busker fri for villvinn mellom 10 og 12

Redskap, trillebårer, og søppelsekker settes frem.

Containere er på plass fra 21/9 - 23/9. NB! Ikke kast elektrisk utstyr og malingspann i container.

Styret håper at så mange som mulig vil ta i et tak for sameiet.

Mvh
Styret