Infobrev nr. 1/20

Når dette skrives er vi godt i gang med det nye året. Et år med mange muligheter og som skal fylles med mange gode opplevelser.

Økningen i felleskostnader
I Infobrevet nr. 4/19 skulle styret gitt varsel om økningen i felleskostnadene og bakgrunnen for denne. Dessverre ble det ikke gjort og styret beklager dette. Men bakgrunnen er økning i kommunale utgifter, forsikringer etc. Planen var en noe mindre økning og så be årsmøtet om en ekstra månedsleie. Dette fordi sameiet har tidvis en noe anstrengt kontantstrøm.  Imidlertid ble økningen på 10% og styret frafaller forslaget om en ekstra månedsleie.

Fyrverkeri
Det ble mye kanonade på sameiets område ved inngangen til det nye året. Dette til glede for mange og til irritasjon for andre.

Imidlertid er det skuffende å måtte konstatere at de som brukte plassen ved nr. 16 som utskytningsbase, ikke evnet å rydde opp etter seg. Pakker med brukt fyrverkeri ble stående i flere dager og til slutt ble det vaktmesteren som ryddet opp!

Gass
Lørdag 4.januar gikk sameiet tom for gass. Årsaken var at vaktmester som har som en av sine oppgaver å bestille gass, hadde glemt dette. Styret beklager de problemer dette medførte for den enkelte, men håper at alle nå har fått peisene/komfyrene i gang igjen.

For å sikre oss at noe slikt ikke skjer igjen har vi nå installert et automatisk overvåkningssystem som genererer en bestilling ved et lavt beholdningsnivå.

Årsmøtet
Årsmøtet avholdes den 19 mars kl. 18:00 i auditoriet  på Blindern VGS.

Er det noen saker som ønskes tatt opp, skriv inn til vår forretningsfører Kim Martinsen på

martinsen@braekhus.no

Det er to styremedlemmer på valg denne gangen, men begge tar gjenvalg. For den gode ordens skyld er det anledning til å stille som motkandidat. I fall noen føler seg kallet, så ta kontakt med forretningsfører.

Mailadresser
Styret oppfordrer alle som ha mailadresse å gi den til forretningsfører. Det letter kommunikasjonen mellom styret og seksjonseiere.

 

 

Oslo, 22.januar 2020
Styret