Informasjon til sameiere 1/21

 

Årsmøte

Årsmøtet ble i år avholdt på teams.

Nytt styre ble valgt, og består av:

Bjørn Anton Nilsen 8A – styreleder          
Per-Eivind Larsen 10A – nestleder
Ewa Freund 16B                 
Per-Anders Nygren 14A          
Marit Bekkevold 6A

Informasjon om styrets arbeidsoppgaver finner dere på www.sognterrasse.no.

Vi takker Erik Rekdal og Helle Marcussen for utmerket innsats gjennom flere år.

 

Dugnad

Vi satser på en åpen dugnad i vår som i fjor.

Dugnaden vil foregå i uke 18 (3 - 7. mai). Redskapsboden ved nr. 12 i garasjen vil være åpen fra kl.

 10:00 – 20:00. Containere blir satt ut tirsdag – torsdag samme uken.

Det vil bli hengt opp infoskriv i forkant. Husk at info om hva som skjer i sameiet,

også blir lagt ut under Aktuelt på www.sognterrasse.no.

 

Vask av garasjer

Dette vil foregå 8 - 9. juni. Infoskriv kommer opp på oppslagstavlene i forkant.

Vi ønsker allerede nå å informere om at det ikke er tillatt å oppbevare løse eiendeler på eller foran

garasjeplassen. Dette må fjernes før vask av garasjeanlegget.

 

Vask og boning av oppganger

Dette vil skje 14 – 16. Juni.

Infoskriv henges opp i forkant.

 

Ladeinfrastruktur for el-biler

Vi har valgt å utsette avgjørelsen til vi har fått avholdt et fysisk beboermøte.

Antall el-biler øker også hos oss, så et felles ladesystem må på plass.

Ny info kommer når det åpnes for å treffes innendørs i store grupper.

 

Maling/beising av balkonger

Det er 6 år siden sist balkongene ble malt. Tiden er derfor moden for et malingsstrøk i år.

Tidligere har en del sameiere glemt å male treverket rundt vinduer på kortsidene av byggene.

Dette er også noe hver og en har ansvar for.

Styret vil sende ut et eget skriv vedrørende fargekode på maling, tidsfrist m.m.

 

Ringetablå/postkassemerking

Dette er en gjenganger i informasjonen til beboerne.

Alle nye beboere må selv sørge for merking av ringetablå og postkasse.

Et postkasseskilt, og to skilt til ringetablå for de i A-oppgangene - tre skilt for de i B-oppgangene.

Skilt fås kjøpt hos Jernia på Ullevål Stadion. Vi gjør oppmerksom på at styret har anledning til

 innkjøp av skilt for beboers regning, om det drøyer før nye skilt kommer på plass.

 

E-post adresser

Vi oppfordrer alle som bruker mail om å oppgi e-post adresse til vår forretningsfører.

Han kan nås på martinsen@hammersborgseiendomsforvaltning.no.

 

Styret ønsker alle beboere en fortsatt god vår.

Vi håper sommeren blir fin, og at vi vil komme tilbake til normalen etter hvert.

 

                                         God sommer!

Oslo, april 2021

Styret