Det er høst, og på tide med litt informasjon til sameiere og leietakere. Alle er vi glade for at pandemien er på hell, og at vi kan komme tilbake til normalen. Fysiske sameiermøter m.m. har ikke vært mulig å gjennomføre før nå.

Ladeinfrastruktur
Ekstraordinært årsmøte ble avholdt på Blindern Videregående Skole 29/9-21. Fremmøtet var bra, og det var en engasjert forsamling.

Vedtak: Det ble vedtatt å inngå et samarbeid med BlueTec for installasjon av felles ladeinfrastruktur i vårt parkeringsanlegg. 39 stemte for, 1 mot, og 5 stemte blankt.

Styret jobber videre med prosjektet. Etter at vi har kontrakt klar med BlueTec, kan vi også søke Oslo Kommune om ladetilskudd. Vi kommer med mer info før oppstart på nyåret. De av sameierne som vil ha en powerpoint presentasjon fra BlueTec, kan sende en e-post til: styret@sognterrasse.no

Dugnad
Siden sist har vi hatt to dugnader. I vår hadde vi en åpen dugnad over flere dager. Fremmøtet var bra, og mye forefallende arbeid ble utført.                                                                                                          22/9 var datoen for årets høstdugnad. Det var meget gledelig at så mange stilte opp, og spesielt moro å se at antallet yngre var stigende. Vi trenger rekruttering her i sameiet. Luking var en viktig del av arbeidsoppgavene, og ut fra hva containerne ble fylt med, så var det på høy tid.

Lekebil
Etter at den forrige lekebilen mellom nr. 6 og 8 ikke ble EU-godkjent i fjor, så fikk vi endelig en ny på plass dugnadskvelden. Vi håper den blir benyttet av sameiets yngre garde, samt barnebarn m.fl. som er på besøk.

Maling av terrasser
Ut fra tilbakemeldingene styret har mottatt, så har over 100 av leilighetene fått nymalte terrasser.    Det er gledelig at disse har utført jobben, men mange står igjen. Styret har valgt å utvide fristen til 01.07.22, og håper at alle får til dette. Sjekk oppslag i kjeller om hvem som kan utføre jobben, samt forumet på vår hjemmeside. Skulle noe være uklart, så si ifra til styret.

NB! Husk treverket rundt vinduene på kortsiden av bygget.

Beplantning
Styret hadde en befaring med firmaet vi benytter, og hele grøntanlegget ble gjennomgått. Det er utarbeidet en god plan. Selvsagt kunne vi tenkt oss og utført det meste i 2022, men det er et økonomisk spørsmål. Vi starter vår/22 med fjerning av døde roser, og omplantning foran nr. 6, og deretter jobber vi oss bortover.

Skjeggkre
Vi har en del leiligheter som har fått besøk av disse små krypene. Gjør enkle grep for å avdekke om dere har skjeggkre eller lignende i leiligheten, samt for å holde bestanden nede. Det finnes mange forskjellige metoder. Ifølge skadedyrfirmaet vi benytter, så er det så å si umulig å bli kvitt problemet. Det er stor flytteaktivitet i sameiet, noe som ofte er årsaken til at krypene kommer inn.  Det vil ikke være aktuelt med felles sanering i en blokk eller hele sameiet, og hver enkelt sameier er ansvarlig for sin leilighet.

Mating av fugler på terrasser og sameiets fellesområder
Fra tid til annen får vi henvendelser fra sameiere vedrørende dette. Det er ikke tillatt med mating av småfugler i sameiet, se trivselsreglene på sognterrasse.no.

Vask av fronter over inngangspartier
Styret skal prøve å få gjennomført dette i høst, senest vår/22. Vi har innhentet anbud på jobben, men er skremt over prisene vi har mottatt. Jobben utføres om mulig i styrets regi.

Brikker til inngangsdører
Styret oppfordrer til bruk av brikke istedenfor nøkkel. Stadig vekk brekker nøklene i låsen når døren dras opp. Nye brikker, samt garasjeport åpnere, bestilles av: styret@sognterrasse.no

Parkeringsbestemmelser
Vi minner om parkeringsbestemmelsene, og oppfordrer til at disse følges. Tips til sameiere som trenger ekstra parkeringsplass: I kjelleren henger det konstant oppslag om parkeringsplasser til leie.

 Søppelhåndtering
Det skulle være unødvendig å ha med dette punktet hver gang, men det må vi. Sameiet må betale for hver gang papp har satt seg fast i nedkastet. Riv papp i småbiter, se oppslag. Søppel skal ikke hensettes ved nedkastene.

Styret
7.10.21