Når dette skrives er våren foreløpig satt på vent, men den forsmaken vi hadde gir håp om et snarlig gjensyn!

1. Årsmøtet

Årsmøtet ble avholdt den 15. mars i Blindern VGS og det må sies at fremmøtet var heller labert. Hvorfor det må man jo spørre om, og om noen velger å svare vil det blitt satt pris på.
Til behandling av de enkelte saker vises det til referatet fra årsmøtet. Imidlertid vil det nye styret takke avgående styreleder Bjørn Anton Nilsen for meget godt arbeid i den perioden han satt som styreleder. Den samme takk går også til Olav Rostad.
Det nye styret skal gjøre sitt beste for å fortsette det gode arbeidet som det «gamle» styret gjorde.

2. Dugnad

Årets innsats for fellesskapet avvikles mandag 8. mai og for de som ikke kan da, har vi en åpen dugnadsdag den 7. juni! Forøvrig vises vi til oppslag i oppganger/garasjeinnganger.

3. Vårrengjøring

Fredag 14. april dro vi i gang feiing av alle trappeløp/ svalganger områdene utenfor hver oppgang. Resultatet var meget bra og honnør til mannskapene som utførte jobben. Basen for gjengen syntes imidlertid at selve kjøreveien så «for j….lig» ut og fikk tak i feiebil som tok resten! Det lille som stod igjen ble gjort onsdag 19. april. Vi må dog si at oppslag leses dårlig da flere ikke hadde flyttet bilene sine slik vi ba om. Det gjaldt særlig utenfor nr. 16.
Vask av oppganger og feiing av garasjen kommer vi tilbake til, men det vil skje i begynnelsen av juni.

4. Søppelnedkastene

En gjenganger dette, men fortsatt kastes det ting der som skal kastes andre steder.
Gjengangere er pizzakartonger, pappemballasje, innpakningspapir med det resultat at det hele tetter seg og hjelp må tilkalles hvilket igjen påfører sameiet et utlegg nesten kr. 4.000.-
Vi oppfordrer beboere til å lese oppslag på papirnedkastene.

5. Vaktmester

Styret får fra tid til annen melding om misnøye med hvordan vaktmester utfører arbeidet og på denne bakgrunn hadde styret et møte med firmaet som leverer vaktmestertjenestene for oss. Det ble lovet å ta dette opp med vaktmester.
Dessverre har vi nå fått melding om at han er blitt syk og at vi inntil videre får vikar.

Oslo, april 2023

Styret