Infoskriv 3/20

Vedlikehold

Garasjen ble vasket i begynnelsen av juni. Om ikke med et perfekt resultat,
så definitivt bedre enn det var før vasken.

Alle innvendige trappeløp og sluser ble vasket og bonet som vanlig.
I tillegg ble alle vegger og vinduer i  oppgangene grundig vasket.

Det var planlagt et større maler-/vaskearbeid på de hvite partiene på
inngangspartiene/svalgangene i år, men tilbudsprosessen tok mye lenger
tid enn forutsett. Dette har medført at arbeidet blir skjøvet til neste år.

Styret vil Imidlertid gå inn for at det ryddes kraftig i busker og »kratt» på
fellesområdene. Det er seks år siden sist, og på høy tid at dette blir gjort.

Årsmøte

Årsmøtet ble avholdt digitalt den 25. april. Det var i underkant av 20 personer
som var påmeldt. I tillegg hadde styreleder fått fire fullmakter.

Det var kun regnskapet som var oppe til debatt.  Dette, samt budsjettet for
inneværende år, ble godkjent.

Det kommer en egen protokoll for årsmøtet fra forretningsfører.

Om Coronatiltakene blir ytterligere lempet på, vil styret søke å få til et
sameiermøte til høsten.

Grilling og uteliv på terrassene

Vi har hatt noen flott og varme dager så langt denne våren/sommer.
Dette har gjort at mange har kost seg med grilling og venner på terrassene.
Litt støy blir det , men vi ber alle å respektere våre trivselsregler om at det
skal være stille etter kl. 23:00.

Skal dere ha selskap, så er nabovarsel en selvfølge.

Grilling er hyggelig, men ta hensyn til naboene. Ikke alle setter pris på grillos og røyk
 inn i egen stue. Styret har fått klager på dette, og ber om at vi alle tar hensyn når vi
fyrer opp grillen.

For den gode ordens skyld gjør vi oppmerksom på at det kun er tillatt med
gass/elektrisk grill.

Bruk av kullgrill og engangsgriller er strengt forbudt.

 

 

Vasking av biler

Styret gjør oppmerksom på at det ikke er tillatt å vaske bilen på fellesområdene.

Søppelnedkastene

Et tilbakevendende problem er at enkelte tvinger pizzaesker og lignende
ned i papirnedkastene.
Dette medfører at systemet blir blokkert, og service må tilkalles.
Så langt i år har dette kostet sameiet kr. 12.000.-

Vi ber om at papp rives i biter på  20x20 cm. (Se skilt på nedkastet)

Røykvarslere

Vi oppfordrer alle sameiere til å sjekke sine røykvarslere og skifte batteri
en gang pr. år.

Ringetablåer /postkasseskilt

Det har vært mange inn og utflyttinger i år, og vi ønsker alle nyinnflyttede
velkommen til oss i Sogn Terrasse boligsameie.
Vi ber om at alle så raskt som mulig ordner seg med nye skilt på ringetablåene
og postkassene.

For de i A-oppgangene trenges to skilt til ringetablåene,
i B-oppgangene trengs det tre skilt.

Skilt til ringetablå og postkasser bestilles hos Jernia på Ullevål Stadion.


E-post adresser

Vi oppfordrer alle som bruker mail om å oppgi mailadresse til vår forretningsfører.
Han nås på adresse: martinsen@braekhus.no

 

Til slutt ønsker vi i styret alle beboere i sogn Terrasse boligsameie
                                                        EN GOD SOMMER.

 

Styret
Oslo, 24. juni 2020.