Infoskriv nr. 4/19

I skrivende stund ligger tåka lavt, og det er lite som tyder på en hvit jul i Oslo-området. Imidlertid melder Skiforeningen om gode skiforhold i marka.

Høsten 2019
Styret hadde planlagt en sommerfest i august, men den ble avlyst på grunn av dårlige værutsikter. En noe prematur avlysning viste det seg, men vi forsøker på nytt på sensommeren igjen.

Høstdugnaden ble avviklet 12. september med godt fremmøte, og vi fikk gjort mye bra arbeide. Takk til alle som bidro.

I september ble alle postkassene i B-oppgangene samlokalisert med de i A-oppgangen. Flyttingen gikk raskt og greit, og med knapt synlige sport etter fjerningen.
Etter mye forhåndsdiskusjoner ble styret og Posten enige om at Posten skulle stå for kostnadene ved flyttingen, og styret for kostnader ved eventuelle reparasjoner av området der postkassene hadde stått.  Styret er glad for å kunne si at reparasjonskostnadene beløp seg til nær kr. 0,-

Service på gasspeiser/ gasskomfyrer ble gjennomført i uke 40

Garasjen
Vi har dessverre hatt noen innbrudd i garasjen i høst, og styret går inn for en oppgradering av overvåkingen i garasjen. Vi foreslår flere og nye kameraer, og det vurderes et nytt brikkesystem. I dag er det slik at brikker på avveier gir adgang til garasjen med den usikkerhet det skaper. Styret vurderer et system lik det vi har til inngangsdørene. Da kan mistede brikker «deaktiveres», og erstattes med nye.

Ladestasjoner for el-biler
Et stadig tilbakevendende spørsmål, og styret har bedt om et tilbud på løsningen av dette.

Merking av ringetablåer/postkasser
Vi har fått mange nye beboere i høst. Styret ønsker disse velkommen, og håper de vil trives hos oss.

Til informasjon skal beboere i A-oppgangen ha to navneskilt til ringetablået (ved A-oppg. og på svalgangen), og ett skilt til postkassen. Beboere i B-oppgangen skal ha tre skilt til ringetablået (ved A-oppg., på svalgangen og ved B-oppg.) og ett til postkassen.

Skilt kan kjøpes ved henvendelse til Jernia på Ullevål Stadion. Håndskrevne lapper eller andre løsninger aksepteres kun i en kort overgangsperiode på ca en uke.

Styret takker for godt samarbeide i 2019, og ønsker alle i Sogn Terrasse Boligsameie en God Jul og Et Godt Nytt År.

Styret, desember 2019