Styret har inngått kontrakter med følgende aktører:

Forretningsfører
Hammersborg Eiendomsforvaltning AS

Renhold
Østlandske Bedriftsservice AS, et selskap i Tomagruppen

Vaktmestertjenester
PBT Eiendomsdrift Øst AS

Snømåking/brøyting/strøing
Skandinavisk Utemiljø AS

Grøntområde inkl gressklipp
Skandinavisk Utemiljø AS

TV og bredbånd
Telenor

Avtale om kontroll av propananlegg
Risør Sveis og Montering AS

Brannalarmoverføring/tilknytning
Oslo brann- og redningsetat

Servicekontrakt Brannalarmsentral (ESA-2)
Schneider Electric Buildings Norway AS

Kontrakt utleiematter
STIL Tekstilservice AS

Vedlikeholdskontrakt for heiser
OTIS

Boligselskapsforsikring
Gjensidige forsikring

Vektertjenester (mobilt vakthold)
Securitas

Rammeavtale for levering av gass (LPG) 
Flogass Norge AS

Serviceavtale for gasspeiser
Risør Sveis og Montering AS

Rammeavtale vedr. elektrisk anlegg
Ørnulf Wiig Installasjon AS

Etablering og drift av nettested
CustomPublish AS, Publiseringssystem og driftsavtale;

Oslo Kommune, Renovasjonsetaten
Utplassering av returpunkt for innsamling av glass- og metallemballasje.

Service- og vedlikeholdsavtale for søppelsuganlegget
Envac Norge AS

Innstallering av levegg/vindskjerming
Solberg Aluminium AS