Ladeinfrastruktur

På et ekstraordinært årsmøte avholdt på Blindern VGS 29/9-21, ble det vedtatt etter avstemning å inngå
et samarbeid med BlueTec for installasjon av felles ladeinfrastruktur i vårt parkeringsanlegg.

Styret jobber videre med prosjektet. Etter at vi har kontrakt klar med BlueTec, kan vi også søke Oslo kommune
om ladetilskudd.

Vi kommer med mer info før oppstart på nyåret.

Styret
7.10.21