1.Forvaltningskonsulent: Kim Martinsen, martinsen@hammersborgeiendomsforvaltning.no, mobil 480 29 453,
sentralbord 22 86 75 90. Kontaktes vedr spørsmål ang. betaling av fellesutgifter, nøkkelbestilling m.m.

2. Vaktmesteroppgaver ivaretas av PBT Eiendomsdrift Øst AS.
Sameiere kan melde fra om ting som må gjøres, som lyspæreskift og dørpumper som er trege, mangelfull renhold o.l. til styret@sognterrasse.no.
Husk at vaktmester skal bare arbeide ift sameiets fellesområder og ikke i de enkelte leilighetene.

Vaktmester Pål Brill, paal.brill@pbt.no, mob 404 43 021, er her på tirsdager og torsdager.

3. Renhold utføres av Østlandske Bedriftsservice AS, et selskap i Tomagruppen, Sandstuveien 68, 5.etg.,0680 Oslo
Renhold av trappeoppganger utføres på tirsdager og torsdager. Årlig boning av gulv og vindusvask etter bestilling på utføres på vårparten.

4. Telenor kundeservice (bredbånd, TV og telefon), tidligere Canal Digital - tlf 915 09000.
I tillegg kan henvendelser gjøres via Telenors  internettsider – www.telenor.no

5. Securitas -  tlf 22971070. Ring hvis du opplever eller føler utrygghet eller ser/hører unormal adferd i ditt nærområde. Ring ved innbrudd, tyveri, hærverk og tilgrising av eiendommen.
Det koster ingenting ekstra å tilkalle vekteren

6. BRANN 110
    POLITI 112
    AMBULANSE 113