1. Forvaltningskonsulent: Christopher Sæter, e-post: cs@obos.no, mob. 400 40 332 | Sentralbord 22 86 75 90. Kontaktes vedr. spørsmål f.eks. ang. betaling av fellesutgifter m.m.

2. Vaktmesteroppgaver ivaretas av PBT Eiendomsdrift Øst AS.
Sameiere kan melde fra om ting som må gjøres, som lyspæreskift og dørpumper som er trege, mangelfull renhold o.l. til styret@sognterrasse.no.
Husk at vaktmester skal bare arbeide ift. sameiets fellesområder og ikke i de enkelte leilighetene.

Vaktmester Jürgen Rübsamen, jr@pbt.no, tlf 941 58 060, er her på tirsdager og fredager.

3. Renhold utføres av Østlandske Bedriftsservice AS, et selskap i Tomagruppen, Sandstuveien 68, 5.etg., 0680 Oslo
Renhold av trappeoppganger utføres på tirsdager og fredager. Årlig boning av gulv og vindusvask etter bestilling på utføres på vårparten.

4. Telenor kundeservice (bredbånd, TV og telefon), tlf. 915 09000.
I tillegg kan henvendelser gjøres via Telenor sine internettsider: www.telenor.no

5. Securitas -  tlf. 22971070. Ring hvis du opplever eller føler utrygghet, ser eller hører unormal adferd i ditt nærområde. Ring ved innbrudd, tyveri, hærverk og tilgrising av eiendommen.
Det koster ingenting ekstra å tilkalle vekteren.

6. BRANN 110
    POLITI 112
    AMBULANSE 113