Parkering og kjøring i garasjen

Noen sameiere parkerer bilene sine ute på området. Ifølge sameiets parkeringsregler skal sameiere utelukkende benytte disse plassene til av – og pålessing og korte stopp. Disse plassene er til sameiets gjester. 
 

Noen kjører altfor fort i garasjen og er til fare for andre:


Kjør med gangfart i garasjen!