Parkeringsbestemmelser for Sogn Terrasse Boligsameie - oppdatert 27.03.2017

1. Generell informasjon:
Alle beboere har fått utdelt gjesteparkeringskort. Gjesteparkeringskortene skal gjenbrukes og de skal ikke påføres klokkeslett. De skal påføres seksjonsnummer før de tas i bruk, slik at det er mulig å kontakte sameier på bakgrunn av seksjonsnummeret.
Ved behov for flere gjesteparkeringskort eller forlenget tillatelse, ta kontakt med styret på e-post: styret@sognterrasse.no eller direkte med et styremedlem.

2. Parkering:
Beboere skal alltid benytte sine parkeringsplasser i sameiets garasjeanlegg.

3. Gjesteparkering:
Besøkende kan parkere på gjesteparkeringsplassene med synlig gjesteparkeringskort. Maksimal parkeringstid er 72 timer. Forlenget tillatelse kan innhentes hos styret. Gjesteparkeringskortene skal ligge godt synlig i kjøretøyets frontrute på førersiden innen 30 minutter etter stans av kjøretøyet.

4. Spesielle behov:
I forbindelse med parkering ved salg/visning av eierseksjoner må det innhentes egen generell parkeringstillatelse fra Styret, med angitt tidspunkt for visningene.

5. Parkering for forflytningshemmede:
Parkering for forflytningshemmede er kun tillatt for besøkende med gyldig og synlig parkeringsbevis for forflytningshemmede, utstedt av kommunen.

6. Avskiltede kjøretøy:
Det er ikke tillatt å parkere uregistrerte / avskiltede kjøretøy på gjesteparkeringsplassene. Slike kjøretøy vil bli borttauet uten forvarsel.

7. Parkering forbudt:
Det er forbudt å parkere utenfor oppmerkede og skiltede gjesteparkeringsplasser.

8. Særlige parkeringsbestemmelser i forbindelse med vedlikehold

Styret kan i forbindelse med vedlikeholdsarbeider knyttet til utendørs parkerings­plasser og garasjen gi særlige regler om parkering. Styret kan ved overtredelse av disse reglene bestemme at kjøretøyets eier, i tilfeller hvor borttauing ikke ansees som hensiktsmessig, skal betale kontrollavgift tilsvarende prisen for borttauing.

9. Overtredelse av bestemmelsene:
Overtredelse av bestemmelsene kan medføre ileggelse av kontrollavgift og/eller borttauing av kjøretøyet.
 

Parkeringsspørsmål rettes til styret styret@sognterrasse.no