Firma Bygg og varme, som vår faste servicemann på peiskontroll Kenneth Olsen eide, er blitt i 2019 kjøpt opp av firma Assemblin.

Som følge av dette får vi fom 2019 årlig service på gasspeiser fra:

Assemblin AS
Divisjon Rør
Brobekkveien 80C
Postboks 229
0510 Oslo
www.assemblin.com, tlf 09030

Servicesjef gass Morten Spildrejordet, mob.9921 8894, morten.spildrejordet@assemblin.no