Styret i Sogn Terrasse boligsameie består i 2021/2022 av en leder og 4 styremedlemmer.
Styrets medlemmer velges for 2 år av gangen dersom sameiermøtet ikke bestemmer noe annet. Styrets leder velges særskilt.

Styrets oppgaver:
Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen, og ellers sørge for forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter, trivselsregler og vedtak i sameiermøtet. Styret er ansvarlig for å holde bebyggelsen og felles utstyr fullverdiforsikret til enhver tid.

STYRET I SOGN TERRASSE BOLIGSAMEIE 2019/20
Styret kontaktes via e-postadresse: styret@sognterrasse.no

Bjørn Anton Nilsen, 8A, styreleder
Ansvar for: innkalling til og referat fra styremøtene, infoskriv til beboere, generell samfunnskontakt, attestering av regninger, avlesing av strøm ifm lading av el-biler, bestilling av garasjeportåpnere og nøkkelbrikker

Per Eivind Larsen, 10A, nestleder, tlf 9323 3595
Ansvar for: brannsikkerhet, ventilasjon og HMS, oppfølging av forhold knyttet til heisene (OTIS) og ledlys, utskiftning av låssylindre, utevann, kontakt med Envac, attestering av regninger

Ewa Freund, 16B
Ansvar for: styrets hjemmeside www.sognterrasse.no og besvare henvendelser via styrets mail. Styret kontaktes via e-postadresse: styret@sognterrasse.no. Containerbestilling

Per-Anders Nygren, 14A
Ansvar for: oppfølging av leverandøravtaler, herunder oppfølging av renhold inkl garasjevask, utendørsfeiing og vask/boning, vaktmester og snø/grønt, lekeplasskontroll, Securitas

Marit Bekkevold, 6A
Ansvar for: gassavregning og andre forhold knyttet til peisene, styreportal, avlesing av strøm ifm lading av el-biler, oppfølging av vask/beising/maling av fasade og treverk på terrasser.

Alle har ansvar for: oppfølging av forhold knyttet til dugnad og sameiets sommerfest

KONTAKT MED STYRET
Styret kontaktes via e-postadresse: styret@sognterrasse.no  (bruk gjerne skjema som er tilgjengelig på vår nettside under "Kontakt oss"), alternativt kan beskjeden legges i styrets postkasse ved nr. 10.

Henvendelsene bør gjelde sameiets fellesarealer. Den enkelte sameiers leilighet er eget ansvar.

Eksempler på henvendelser som faller utenfor styrets ansvarsområde: "toalettet fungerer ikke lenger", "varmtvannet er plutselig borte", "jeg har knust en rute", mm.
I slike tilfeller, så er det ingenting styret kan gjøre. Den enkelte sameier må da selv kontakte rørlegger eller elektriker o.l.

Valgkomite 2022: