Tett søppelsjakt – igjen!

Dette er stadig et stort problem. Spesielt papp, som store pizza-esker, tetter igjen nedkastet.
Husk at all papp må rives i mindre biter, se oppslag ved luken.

Hver gang sjakten tetter seg, koster dette sameiet i snitt 3000,- kr.
Dette er penger vi i styret gjerne skulle brukt på andre ting.

Mvh
Styret

April 2022