SOGN TERRASSES TRIVSELSREGLER
(Vedtatt på sameiermøtet 27.04.2005, justert 29.04.2008 og 27.03.2017)

1. INNLEDNING
Trivselen i et boligsameie er avhengig av at beboerne tar hensyn til hverandre. Innenfor hver enkelt entrèdør, er vi ”herre i eget hus”. I fellesarealene inne og ute må vi etterleve de regler som fastsettes av sameiermøtet og som forvaltes av styret.

2. FORMÅL
Formålet med trivselsreglene er å gi en oversikt over de regler og vedtak som eksisterer for å gi størst mulig trivsel for flest mulig i bomiljøet.

3. BRUK AV EGEN EIERSEKSJON
Det bør være ro mellom kl. 2300 - 0700. Ved større selskapelighet bør naboer varsles (advares) eller inviteres! Innredningsarbeider bør unngås på sen kveld og natt. Dyreeiere må ta hensyn til naboer og føle ansvar for sitt dyrehold. Hund skal alltid føres i bånd på sameiets område. Mating av småfugler er ikke tillatt. Skrot, pappesker og lignende bør ikke over tid oppbevares på terrassene. Husk terrassene er vårt ”ansikt” overfor naboer. Tørking av tøy på terrassen bør unngås. Vis hensyn til naboen under, og unngå å riste tepper og lignende på terrassen eller over rekkverket. Bladavfall fra blomsterkassene må feies opp og kastes i avfallssjakten og ikke feies utover kanten av terrassen.

4. MARKISER OG UTELAMPER
Type og mønster/farge på de markiser og utelamper er fastsatt ved styrevedtak. Andre typer kan ikke settes opp med mindre det er godkjent av årsmøtet.

5. BLOMSTERKASSER
Blomsterkassene bør vannes med forsiktighet for å unngå vannsøl på naboens markise og terrasse.

6. REKKVERK, VINDUSRAMMER OG FASADE
Det er ikke anledning til å male rekkverk, vindusrammer eller veggen på terrassen i avvikende farger, se vedtektenes § 6. Det er anledning til å sette opp vindskjerming som enten er glassklar eller frostet.

7. ANTENNEANLEGG
Sameiet er tilknyttet kabel-tv. Oppsetting av parabolantenne og lignende på terrassen er ikke tillatt.

8. GRILLING
Elektrisk- og gassgrill kan brukes når røk og matos ikke er sjenerende for andre. Kullgrill er ikke tillatt brukt pga. lang oppvarming/nedkjøling, os og røyk.

9. INNVENDIGE FELLESAREAL
Garasjen skal alltid holdes låst for å unngå innbrudd, tyveri og hærverk. Det er sameierens ansvar å holde kontroll med at ingen uvedkommende kommer inn i garasjeanlegget.

10. HOVEDINNGANG, TRAPPER OG GANGER
Hovedinngangsdørene skal alltid være låst. Hvis den automatiske dørlukkeren ikke fungerer, skal døren trekkes i lås. Sykler og barnevogner skal ikke settes i trappeoppgangene. Sykler skal ikke parkeres på gangbroen (svalgang) men henvises til sykkelstativ ved A-inngangene eller til sameiers parkeringsplass i garasjen. Utsmykning og eventuelle ordensregler for de enkelte ”entrè-gangene” avtales mellom de sameiere som bor i gangen. Plassering av møbler, skap, teppe og annet som er til hinder for felles renhold bør ikke benyttes. Eventuell utsmykning skjer for sameierens regning og risiko.

11. BOD
Hver eier har en låsbar bod. Det er ikke tillatt å oppbevare brannfarlige gjenstander eller noe som avgir lukt i boden. Eierne frarådes sterkt å oppbevare verdigjenstander i bodene. Bodene i garasjeanlegget er spesielt utsatt for innbrudd. Dørene til bodrommene i B-oppgangen skal alltid låses.

12. GARASJE
Parkeringsplassene er trange. Vis hensyn og parker så nær stolpen som mulig for å gi god plass mellom bilene. De som ikke har bod i garasjeanlegget, kan montere låsbart dekkstativ og/eller sykkeloppheng på egen parkeringsplass. Sameiere uten bil har anledning til å leie ut plassen, men bare til annen sameier. Vi vil ikke at andre beboere har fri adgang til garasjeanlegget. Styret disponerer over en handikapplass for hvert bygg. Plassen leies ut for et år av gangen etter søknad. Hvis søknad ikke foreligger, kan andre søke om leie av plassen. Leietaker blir valgt ut ved loddtrekning hvis det foreligger flere søknader.

13. PARKERING
All parkering av egen/egne biler skal skje på egen parkeringsplass i garasjen. Gjester kan parkere på anviste parkeringsplasser og skal ha gyldig ”Parkeringstillatelse” (kort) synlig i bilen. I tillegg er det også parkeringsmuligheter for handikappede (m/gyldig tillatelse) på anviste plasser nær hovedinngangene for A-inngangene. Sameiere/gjester kan også korttidsparkere for opp til 30 minutter for av/på lasting på anviste plasser nær A-inngangene. (Se egne parkeringsregler for Sogn Terrasse)

Styret kan fastsette parkeringsbestemmelser for sameiet. I den forbindelse kan det gis bestemmelser om økonomisk kompensasjon til sameiet i de tilfeller sameier ikke overholder gitte bestemmelser i forbindelse med vedlikehold av utendørs fellesområder og garasjen.

14. AVFALLSHÅNDTERING
Husholdningsavfall og aviser/papir kastes i avfallsanleggets anviste innkastsluker. Avfallet må tilpasses lukenes diameter slik at det faller ned i oppsamlingstanken av egen tyngde. Annet avfall må leveres på kommunens miljøstasjoner. Egen miljøstasjon for glass og metall emballasje står ved trafostasjonen til høyre for hovedinngangen. Alle bes om å hjelpe til å holde våre omgivelser pene og ryddige.

 

Styret Sogn Terrasse Boligsameie