Som enkelte har merket er det igangkjøringsproblemer med ladeanlegget for elbiler.

Dette resulterer i noe ustabilitet. Leverandøren er på saken og forsøker å løse problemet så raskt som mulig.