Vi starter vårrengjøringen torsdag 7. april

Vi feier kjørevei, trappeløp og områdene ved oppgangene.

Det betyr at kjørevei og p-plasser må være frie for biler fra kl 07:00 – 18:00.

Biler som ikke er fjernet, vil bli tauet bort for eiers regning og risiko.

God påske 😊

Hilsen Styret