Vil du være med i vårt styre?

På årsmøtet i mars 2023 skal det velges ny styreleder og et nytt styremedlem.

 

Styrets oppgaver er å sørge for vedlikehold og drift av eiendommen, samt forvaltning av sameiets anliggender ihht lover, vedtekter, trivselsregler og vedtak.
I styret har du anledning til å være med på å forme og utvikle vårt sameie til det beste for oss alle. Arbeidsmengden er overkommelig og du får jobbe med hyggelige og dedikerte mennesker. Styrehonoraret er fastsatt av sameiere.

 

Er du interessert i å bidra til trivsel og trygghet for oss som bor her, kan du ta kontakt med en av oss i valgkomiteen innen 1.februar 2023:

 

Ewa Freund på tlf 958 04 939 eller Erik Rekdal

 

Vennlig hilsen

Valgkomiteen

Ewa og Erik

 

 

Oslo 6.januar 2023