Vask av garasjeanlegget 2023

Vi ber om at alle biler flyttes slik at arealet blir frigjort for feiing/vasking. Biler som ikke flyttes blir stående for eiers egen risiko.

Mandag 5. juni
Del av garasje som tilhører Klaus Torgårds vei 6 - 10 (fra midten av innkjøringen og til venstre nedover)

Tirsdag 6. juni
Del av garasje som tilhører Klaus Torgårds vei 12 - 16 (fra midten av innkjøringen og til høyre oppover)


Vi minner om at det ikke er tillatt å oppbevare løse eiendeler på garasjeplassen. Slike eiendeler kan bli fjernet ved garasjevasken.