VASK AV GARASJE

Vi ber om at alle biler flyttes slik at arealet blir frigjort for feiing/vasking av garasjen. Biler som ikke flyttes blir stående for eiers egen risiko.

Tirsdag 8. juni

Del av garasje som tilhører Klaus Torgårds vei 6 – 10

Onsdag 9. juni

Del av garasje som tilhører Klaus Torgårds vei 12 - 16


Vi minner om at det ikke er tillatt å oppbevare løse eiendeler på garasjeplassen. Slike eiendeler vil bli fjernet ved garasjevasken.

Hilsen Styret