Det blir vask og boning av gulvene i alle oppganger den 14. og 15. Juni 2023

Dette betyr at gangene må ryddes, og
alt ‘’løst’’ må fjernes disse dagene.

Fint om vi snakker sammen, og eventuelt tar litt ansvar for naboen vår.
Ta bort dørmatter og aviser.

Hilsen Styret.