Vasking og boning i oppgangene utføres i uke 24, mandag 14.juni  - onsdag 16.juni.
Boningen utføres i løpet av 3 dager. Det vil startes i blokk nr 16, og avsluttes i blokk nr 6.

Dette betyr at alle gangene må ryddes, og alt «løst» må fjernes.
Fint om vi snakker sammen, og eventuelt også tar litt ansvar for naboen vår (tar bort aviser, dørmatter etc).