Vi starter vårrengjøringen mandag 6. april.

Vi feier kjørevei, trappeløp og områdene ved oppgangene.

Det betyr at kjørevei og P-plasser må være frie for biler fra kl 07:00 – 16:00

Biler som ikke er fjernet vil bli tauet bort for eiers regning og risiko.

Hilsen

Styret
30.3.20