Sogn Terrasse Boligsameie

Styret v/styreleder Erik Rekdal
Klaus Torgårds vei 14B
0372 Oslo

Agenda for styremøtet 08.04.19

Til behandling foreligger følgende spørsmål.

Møte med norsk Brannvern forening.

  1. Godkjenning av agenda.
  2. Godkjenning av ref fra styremøte den 25.03.19
  3. Konstituering av nytt styre
  4. Valg av nestleder
  5. Fordeling av arbeidsoppgaver
  6. Vurdere tilbud på feiing av kjørevei, garasje og fasader
  7. Fastsette datoer for ovennevnte aktiviteter
  8. Garasjelys
  9. Fastsette datoer for vårens styremøter
  10. Eventuelt