Sogn Terrasse Boligsameie

Styret v/styreleder Erik Rekdal
Klaus Torgårds vei 14B
0372 Oslo

Styret i Sogn Terrasse Boligsameie

Styret i Sogn Terrasse boligsameie består i 2019/2020 av en leder og 4 styremedlemmer.
Styrets medlemmer velges for 2 år av gangen dersom sameiermøtet ikke bestemmer noe annet. Styrets leder velges særskilt.

Styrets oppgaver:
Styret skal sørge for vedlikehold og drift av eiendommen, og ellers sørge for forvaltningen av sameiets anliggender i samsvar med lov, vedtekter, trivselsregler og vedtak i sameiermøtet. Styret er ansvarlig for å holde bebyggelsen og felles utstyr fullverdiforsikret til enhver tid.

STYRET I SOGN TERRASSE BOLIGSAMEIE 2019/20

Erik Rekdal, 14B, styreleder, erikrekdal@gmail.com
Ansvar for: innkalling til styremøtene, informasjon til beboere, generell samfunnskontakt, attestering av regninger, kontakt med Envac

Per Eivind Larsen, 10A, nestleder, tlf 9323 3595
Ansvar for: brannsikkerhet, ventilasjon og HMS, oppfølging av forhold knyttet til heisene (OTIS) og ledlys, utskiftning av låssylindre, utevann, attestering av regninger

Ewa Freund, 16B
Ansvar for: styrets hjemmeside www.sognterrasse.no og besvare generelle henvendelser via styrets mail. Styret kontaktes via e-postadresse: styret@sognterrasse.no. Containerbestilling

Per-Anders Nygren, 14A
Ansvar for: oppfølging av leverandøravtaler, særlig løpende oppfølging av renhold inkl garasjevask og utendørsfeiing, vaktmester og snø/grønt, Securitas

Helle Markussen, 8B
Ansvar for: gassavregning og andre forhold knyttet til peisene, styreportal

Alle har ansvar for: oppfølging av forhold knyttet til dugnad og sameiets sommerfest

KONTAKT MED STYRET
Styret kontaktes via e-postadresse: styret@sognterrasse.no  (bruk gjerne skjema som er tilgjengelig på vår nettside under "Kontakt oss"), alternativt kan beskjeden legges i styrets postkasse ved nr. 10.

Henvendelsene bør gjelde sameiets fellesarealer. Den enkelte sameiers leilighet er eget ansvar.

Eksempler på henvendelser som faller utenfor styrets ansvarsområde: "toalettet fungerer ikke lenger", "varmtvannet er plutselig borte", "jeg har knust en rute", mm.
I slike tilfeller, så er det ingen ting styret kan gjøre. Den enkelte sameier må da selv kontakte rørlegger eller elektriker o.l.

Valgkomite 2020: Trygve Christiansen (10B) og Marit Ottesen (12B)