Sogn Terrasse Boligsameie

Styret v/styreleder Erik Rekdal
Klaus Torgårds vei 14B
0372 Oslo

Her kan du ta opp ting som er til hjelp og nytte for andre sameiere. Styret kontaktes via "Kontakt styret"

Vi minner om enkle regler for bruk av Forum-sider:

 • Skriv på en ordentlig måte
 • Hold deg til emnet
 • Ikke skriv for langt
 • Vis respekt for personen du skriver om og til
 • Vær oppmerksom på at innlegg som inneholder lenker til andre nettsider kan bli slettet
 • Vær oppmerksom på at anonyme innlegg og innlegg med krenkende innhold blir fjernet
 • Ønsker du råd eller har du ting du ønsker å kjøpe/ selge, kan det også publiseres her

 

 

 • Åpen dugnad uke 16
  Styret vil etter forsalg fra en sameier legge til rette for en åpen dugnad.

  Dugnaden vil foregå i uke 16, og redskapsboden ved nr. 12 i garasjen vil være åpen fra kl. 10:00-18:00.

  Hver enkelt gjør hva han eller hun har lyst til. Avfall samles i søppelsekker som vanlig og settes i garasjen.

  Mot slutten av uken kommer det containere som blir stående over helgen,
  fra fredag 17. til mandag 20. april.
  Viktig!
  IKKE kast elektrisk utstyr i containerne!!

  Styret ber om følgende
  • Alt arbeide utføres med hansker på hendene
  • Før redskaper settes tilbake i boden må berørte flater vaskes
  • Unngå at flere jobber tett på hverandre

  Styret håper mange vil benytte anledningen til å ta i et tak for sameiet.

  Eventuelle spørsmål rettes til styreleder Erik på tlf. 970 18 140.

  Takk for innsatsen – håper vi snart kan treffes på vanlig måte!


 • Vi starter vårrengjøringen mandag 6.april
  Mandag 6.april starter vårrengjøringen.

  Vi feier kjørevei, trappeløp og områdene ved oppgangene.

  Det betyr at kjørevei og P-plasser må være frie for biler fra kl 07:00 – 16:00

  Biler som ikke er fjernet vil bli tauet bort for eiers regning og risiko.

  Hilsen
  Styret


 • Egeninnsats - feiekoster
  Viser til infoskriv fra styret hvor det oppfordres til litt egeninnsats. Jeg etterlyser at kostene utenfor inngangene blir satt ut, så vi kan koste bort vinterens strøsingel. Kan styret sette ut kostene, evt er det en redskapsbod i garasjen hvor vi kan hente en kost på egenhånd?