Sogn Terrasse Boligsameie

Styret v/styreleder Erik Rekdal
Klaus Torgårds vei 14B
0372 Oslo

Agenda for styremøtet 08.10.19

Til behandling foreligger følgende saker:

  1. Godkjenning av agenda.
  2. Godkjenning av referat fra styremøtet 10.09.19.
  3. Status LED-lys i garasjen.
  4. Sikring i garasjen.
  5. Status service på gasspeiser/komfyrer
  6. Hva gjør vi med ladetilbudet i sameiet?
  7. Restaurering av inngangspartiet i B-oppgangene.
  8. Nødvendig med endring i vedtektene hva angår færre styremedlemmer.
  9. Eventuelt.
  • Ødelagt lekebil v/nr. 6.