Sogn Terrasse Boligsameie

Styret v/styreleder Erik Rekdal
Klaus Torgårds vei 14B
0372 Oslo

Agenda for styremøtet 15.09.20

Følgende saker foreligger til behandling.

  1. Godkjenning av agenda
  2. Godkjenning av referat fra styremøtet 18.08.20
  3. El-bil lading
  4. Plan for lekeplasser og evt innkjøp nytt utstyr
  5. Lage instruks /veiledning ved inn-/utflytting
  6. Erfaring fra dugnaden
  7. Anbudsprosedyrer
  8. Merking av sykler som ikke er i bruk
  9. Grøntansvarlig
  10. Eventuelt