Sogn Terrasse Boligsameie

Styret v/styreleder Erik Rekdal
Klaus Torgårds vei 14B
0372 Oslo

Bestilling av nøkkelbrikker

Nye el-brikker til inngangsdørene
bestilles hos styret på e-post: styret@sognterrasse.no og blir utlevert sammen med faktura av leverandøren,
LÅS1, Pilestredet Park 7, 0176 Oslo.

El-brikken koster kr 300 pr nov 2019.

Styret gjør leietakere oppmerksomme på at det bare er seksjonseiere som kan bestille el-brikker til egen seksjon.