Sogn Terrasse Boligsameie

Styret v/styreleder Erik Rekdal
Klaus Torgårds vei 14B
0372 Oslo

Bestilling av nøkkelbrikker

Bestilling av nøkkelbrikker gjøres direkte fra firma:

LÅS1
Post og besøksadresse: Industriveien 8 b, 1473 Lørenskog
Besøksadresse Oslo: Pilestredet park 7, 0176 Oslo  (inng. fra Stensberggaten)
www.las1.no
post@las1.no
Tlf.: 41 70 00 00 / 22 11 22 73
Vår kontaktperson er Stig Roar Punnerud som kan treffes på tlf. 991 05 165.