Sogn Terrasse Boligsameie

Styret v/styreleder Erik Rekdal
Klaus Torgårds vei 14B
0372 Oslo

Informasjon til sameiere 2/11

Innbrudd
Vi har også i det siste hatt besøk av uvedkommende i garasjen, og styret minner igjen om at alle har et ansvar for å følge med at fremmede ikke slippes inn.

Dugnad
Årets høstdugnad gjennomføres 22. september. Det vil som vanlig etter dugnaden bli servert pølser mellom nr. 10 og 12.

Sykler
Styret har fått flere henvendelser om sykler som ikke er i bruk og at disse tar opp mye plass i sykkelstativene. Alle må derfor merke sykler som vil beholdes, slik at de som ikke er i bruk kan fjernes på dugnaden. Dette innebærer at sykler som ikke er merket 22. september vil bli fjernet. Merkingen må være synlig.

Beising
Alle terrasser og vindus-/dørkarmer skal nå være beiset. De som bor på enden må huske at også vindus-/dørkarmer på endeveggene skal beises. Vi minner om at beisfargen som skal benyttes er Gråhvit – Grå 1000 Beckers Jotun.

Garasjen
Som enkelte fikk med seg ble brannalarmen utløst i garasjen. Dette skyltes iflg. brannvesenet eksos. Vi ber derfor om at biler ikke blir stående på tomgang i garasjen. Enkelte kjører for fort i garasjen, husk at det kan komme et barn sprettende frem bak en bil!

Renhold og vaktmestertjenester
Proeiendom har vært vår leverandør av disse tjenestene siden 1. juni. Det har vært enkelte innkjøringsproblemer. Styret håper disse er løst nå, men ber beboere gi beskjed til styret@sognterrasse.no dersom det er mangler ved de tjenestene som leveres.

Merking av postkasser og ringeklokker
Styret minner om at alle seksjonseiere i Sogn Terrasse Boligsameie skal utstyre sin postkasse og ringeklokke med et maskinelt hvitt navneskilt med sort trykket skrift.
Dimensjonen på navneskiltet som passer i åpningen på innsiden av postkassedøren er: 9,3 cm x 5,7 cm.
Skiltene kan bl.a. bestilles hos Jernia på Ullevål Stadion som har informasjon om størrelsen. Bare oppgi at du bor I Sogn Terrasse.
Du trenger 2 navneskilt til ringeklokker hvis du bor i A oppgang og 3 hvis du bor i oppgang B.
De som har andre type merking, papirlapper etc. gjøres oppmerksom på at disse kan bli fjernet. Også de som leier leilighet må merke sine ringeklokker/postkasser.
NB! Inngangsdørene til leiligheten må også ha navneskilt eller merkes med seksjonsnummer.

Vifter i boder i 3. etg
Vi minner igjen om at vifter i bodene i 3 etage (B-oppgangen) ikke skal slås av. Det er viktig at viftene benyttes hele året, slik at fuktighet i bodene blir transportert ut.

Overholdelse av trivselsregler
Styret mottar enkelte henvendelser fra beboere som viser til at trivselsreglene ikke overholdes. Vi ber derfor alle sette seg inn i disse, slik at vi får et best mulig bomiljø. Vi minner særlig om at hunder skal holdes i bånd og at det skal være ro kl. 23.

www.sognterrasse.no
Hjemmesiden til sameie er flittig i bruk av mange beboere, også forumet. Styret minner igjen om at dette er en åpen nettside. Ved henvendelser til styret skal mailadressen styret@sognterrasse.no brukes.

God høst!

Tips en venn
Send til e-post:
Fra e-post:
Melding:
Kode