Sogn Terrasse Boligsameie

Styret v/styreleder Erik Rekdal
Klaus Torgårds vei 14B
0372 Oslo

Informasjon til sameiere 1/11

Informasjon til sameiere 1/2011

Nytt Styre
Etter sameiemøte har styret følgende sammensetning:

  • Kristin Krog Eriksen nr. 12 (styreleder) tlf 22 95 12 91
  • Anne Riise Rød nr. 6 tlf 90 93 03 60
  • Per Eivind Larsen nr. 10 tlf 93 23 35 95
  • Erik Rekdal nr. 14 tlf 97 01 81 40
  • Edle Backe nr 16 tlf 93 40 20 00 
  • Ewa Freund nr. 16 tlf 95 80 49 39.

Innbrudd
I løpet av høsten hadde sameiet hatt flere innbrudd i garasjeboder og biler. Som sagt i tidligere oppslag er det viktig at alle tar ansvar for å passe på at fremmede ikke får tilgang til garasjen og oppgangene. Ved eventuelle innbrudd må den enkelte selv anmelde forholdet. Det viser seg at svært mange av garasjebodene har ”små” hengelåser som gjør det svært enkelt å få tilgang. Dette kan gjøre sameiet ekstra attraktivt og styret ber om at den enkelte beboer vurderer om egen bod er sikret forsvarlig.

Dugnad
Årets vår dugnad gjennomføres 9. mai. Det vil som vanlig etter dugnaden bli servert pølser mellom nr. 10 og 12. Det vil også etter dugnaden bli gjennomført en runde hvor styret informerer om hvilke sandkasser som foreslås fjernet og hvilke det vil bli skiftet sand i.

Beising
Alle terrasser og vindus-/dørkarmer skulle ha blitt beiset i løpet av i fjor sommer. De som ikke gjorde dette i fjor SKAL beise i år. Styret vil gjennomføre en befaring 1. september og der det ikke er gjennomført til denne dato vil bli fulgt opp særskilt. Beisfargen som skal benyttes er Gråhvit – Grå 1000 Beckers Jotun.

Garasjen
Vi minner om at det ikke er adgang til å lagre gjenstander i garasjen, med unntak av dekk som fastmonteres. Når det gjelder låsing av dørene til oppgangene kan det ikke monteres ”nøkkellåser”. I den forbindelse minner vi om at dette er nødutgang fra garasjen i tilfelle brann (garasjen stenges i tre celler ved brann). Enkelte kjører for fort i garasjen, husk at det kan komme et barn sprettende frem bak en bil!

Peiskontroll
Alle er ansvarlig for å få gjennomført kontroll av egen gasspeis. I den forbindelse skal også gasskomfyr ol. kontrolleres i de leiligheter som har dette. Dersom du ikke har fått gjennomført kontroll samtidig med resten av sameiet, skal det oversendes bekreftelse til styret på gjennomført peiskontroll i ettertid. Peiskontrollen i 2011 vil bli gjennomført i uke 43. Det vil bli satt opp lister i forkant, på samme måte som i fjor.

Merking av postkasser og ringeklokker
Styret minner om at alle seksjonseiere i Sogn Terrasse Boligsameie skal utstyre sin postkasse og ringeklokke med et maskinelt hvitt navneskilt med sort trykket skrift. Dimensjonen på navneskiltet som passer I åpningen på innsiden av postkassedøren er: 9,3 cm x 5,7 cm Skiltene kan bl.a. bestilles hos Jernia på Ullevål Stadion som har informasjon om størrelsen. Bare oppgi at du bor I Sogn Terrasse. Du trenger 2 navneskilt til ringeklokker hvis du bor i A oppgang og 3 hvis du bor I oppgang B. De som har andre type merking, papirlapper etc. gjøres oppmerksom på at disse kan bli fjernet. Også de som leier leilighet må merke sine ringeklokker/postkasser. NB! Inngangsdørene til leiligheten må også ha navneskilt eller merkes med seksjonsnummer.

Vifter i boder i 3. etg
Vi minner igjen om at vifter i bodene i 3 etage (B-oppgangen) ikke skal slås av. Det er viktig at viftene benyttes hele året, slik at fuktighet i bodene blir transportert ut.

Overholdelse av trivselsregler
Styret mottar enkelte henvendelser fra beboere som viser til at trivselsreglene ikke overholdes. Vi ber derfor alle sette seg inn i disse, slik at vi får et best mulig bomiljø. Vi minner særlig om at hunder skal holdes i bånd.

God sommer!