Sogn Terrasse Boligsameie

Styret v/styreleder Erik Rekdal
Klaus Torgårds vei 14B
0372 Oslo

Informasjon til sameiere 1/13

Informasjon til sameiere januar 2013

Uteområdene
Trapper osv. strøs av vaktmester og brøytemannskaper ved behov de dagene de er her. Dersom det er behov utover dette minner styret om at det står en kasse grus ved garasjen.

Styret har fått en henvendelse knyttet til at en beboer har fått sykkelen påkjørt når den stod parkert i sykkelstativet ved nr. 16. Vi minner derfor om at det må utvises aktsomhet ved kjøring på sameiets område.

Beising
Alle terrasser og vindus-/dørkarmer skal ha blitt beiset i løpet av de siste to årene. Styret har fått tilbakemelding om at dette rent faktisk ikke er tilfelle. Det blir derfor løpende vurdert om det må innføres en egenerklæringsordning knyttet til denne type nødvendig vedlikehold.

De som bor på enden må huske at også vindus-/dørkarmer på endeveggene skal beises. Vi minner om at beisfargen som skal benyttes er Gråhvit – Grå 1000 Beckers Jotun.

Garasjen
Det er fortsatt slik at enkelte kjører for fort i garasjen, husk at det kan komme et barn sprettende frem bak en bil!

Renhold og vaktmestertjenester
NEAS har vært vår leverandør av disse tjenestene siden 1. november. Det har vært enkelte innkjøringsproblemer. Styret håper disse er løst nå, men ber beboere gi beskjed direkte til Neas via e-post gunnar.finstad@neas.no eller til styret@sognterrasse.no dersom det er mangler ved de tjenestene som leveres. Vaktmester kan også kontaktes direkte ved å legge lapp i postkassen i garasjen.

Merking av postkasser og ringeklokker
Styret minner om at alle seksjonseiere i Sogn Terrasse Boligsameie skal utstyre sin postkasse og ringeklokke med et maskinelt hvitt navneskilt med sort trykket skrift.

Dimensjonen på navneskiltet som passer i åpningen på innsiden av postkassedøren er: 9,3 cm x 5,7 cm.
Skiltene kan bl.a. bestilles hos Jernia på Ullevål Stadion som har informasjon om størrelsen. Bare oppgi at du bor I Sogn Terrasse.

Du trenger 2 navneskilt til ringeklokker hvis du bor i A oppgang og 3 hvis du bor i oppgang B. De som har andre type merking, papirlapper etc. gjøres oppmerksom på at disse kan bli fjernet. Også de som leier leilighet må merke sine ringeklokker/postkasser.

NB! Inngangsdørene til leiligheten må også ha navneskilt eller merkes med seksjonsnummer.

Vifter i boder i 3. etg
Vi minner igjen om at vifter i bodene i 3 etage (B-oppgangen) ikke skal slås av. Det er viktig at viftene benyttes hele året, slik at fuktighet i bodene blir transportert ut.

Overholdelse av trivselsregler
Styret mottar enkelte henvendelser fra beboere som viser til at trivselsreglene ikke overholdes. Vi ber derfor alle sette seg inn i disse, slik at vi får et best mulig bomiljø. Vi minner særlig om at hunder skal holdes i bånd og at det skal være ro kl. 23.

Gassavregning
Gassavregningen vil bli sendt ut i løpet av februar. De som ikke hadde service før jul, vil bli kontaktet av styret.

www.sognterrasse.no
Hjemmesiden til sameie er flittig i bruk av mange beboere, også forumet. Styret minner igjen om at dette er en åpen nettside. Ved henvendelser til styret skal mailadressen styret@sognterrasse.no brukes.

Årsmøte – nye representanter til styret
Årsmøte vil bli holdt 21. mars 2013. I den forbindelse oppmuntrer sittende styret beboere til å ta kontakt med valgkomiteen. Det å sitte i styret er ikke bare en glede, men også en forpliktelse til å ta sin del av ansvaret for sameiet og oss som bor her.

Styret ønsker alle beboere et riktig godt nytt år!