Sogn Terrasse Boligsameie

Styret v/styreleder Erik Rekdal
Klaus Torgårds vei 14B
0372 Oslo

Informasjon til sameiere 2/10

Informasjon til sameiere 3/10

Innbrudd
I  løpet av høsten har sameiet hatt flere besøk av ubudne gjester. Som sagt i tidligere oppslag er det viktig at alle tar ansvar for å passe på at fremmede ikke får tilgang til garasjen og oppgangene. Styret har vært i kontakt med Politiet, samt Securitas som vi har bedt om å følge ekstra nøye med. Ved eventuelle innbrudd må den enkelte selv anmelde forholdet.

Dugnad
Årets høst-dugnad ble gjennomført med godt oppmøte. Til sammen møtte i overkant av 20, og alle synes å være godt fornøyd med arbeidet som ble gjennomført.

Infratek – kontroll av elektrisk anlegg
Selvaag har etter en lengre dialog opplyst at der det har blitt påpekt, fra Infratek sin side, vil kontakt på terrasse bli utbedret. Styret har bedt Selvaag om nærmere informasjon om hvordan den enkelte beboer skal forholde seg til dette. Dette har vi ikke fått, men vil selvfølgelig legge dette inn på forum-siden umiddeltbart, dersom vi får slik informasjon. Beising Alle terrasser og vindus-/dørkarmer skulle ha blitt beiset i løpet av sommeren. For de som ikke har gjort dette er det viktig at dette gjøres til neste år.

Hellelegging
Helleleggingen i henhold til sameiemøtets vedtak er ferdig gjennomført. Det har vært enkelte forsinkelser i forhold til avtalt tidspunkt for ferdigstillelse. Styret følger opp dette videre.

Lekeapparatene
Styret har hatt en gjennomgang av sandkassene, og foreslår at flere av sandkassene hvor det ikke er montert lekeapparater fjernes. Videre vil styre til våren sørge for at det byttes sand i de sandkassene som brukes til lek.

Garasjen
Vi minner om at det ikke er adgang til å lagre gjenstander i garasjen, med unntak av dekk som fastmonteres. Når det gjelder låsing av dørene til oppgangene kan det ikke monteres ”nøkkellåser”. I den forbindelse minner vi om at dette er nødutgang fra garasjen i tilfelle brann (garasjen stenges i tre celler ved brann). Enkelte kjører for fort i garasjen, husk at det kan komme et barn sprettende frem bak en bil!

Peiskontroll
Vi minner om at alle er ansvarlig for å få gjennomført kontroll av egen gasspeis. I den forbindelse skal også gasskomfyr ol. kontrolleres i de leiligheter som har dette. Dersom du ikke har fått gjennomført kontroll samtidig med resten av sameiet, skal det oversendes bekreftelse til styret på gjennomført peiskontroll i ettertid.

Merking av postkasser og ringeklokker
Styret minner om at alle seksjonseiere i Sogn Terrasse Boligsameie skal utstyre sin postkasse og ringeklokke med et maskinelt hvitt navneskilt med sort trykket skrift.
Dimensjonen på navneskiltet som passer I åpningen på innsiden av postkassedøren er: 9,3 cm x 5,7 cm.
Skiltene kan bl.a. bestilles hos Jernia på Ullevål Stadion som har informasjon om størrelsen.
Bare oppgi at du bor I Sogn Terrasse.
Det tar ca en drøy uke for levering. Du trenger 2 navneskilt til ringeklokker hvis du bor I A oppgang og 3 hvis du bor I oppgang B.
De som har andre type merking, papirlapper etc. gjøres oppmerksom på at disse kan bli fjernet. Også de som leier leilighet må merke sine ringeklokker/postkasser.
NB! Inngangsdørene til leiligheten må også ha navneskilt eller merkes med seksjonsnummer.

Vifter i boder i 3. etg
Vifter i bodene i B-oppgangen må ikke slås av. Det er viktig at viftene benyttes hele året, slik at fuktighet i bodene blir ransporter tut.

Container til juletrær
Også i år vil det bli bestilt containere til juletrær i januar.

God jul!