Sogn Terrasse Boligsameie

Styret v/styreleder Erik Rekdal
Klaus Torgårds vei 14B
0372 Oslo

Informasjon til sameiere 5/13

Informasjon til sameiere 5 - 13

Høstdugnad
Dugnaden ble gjennomført tirsdag 24 september med godt fremmøte. Været var  godt og det ble gjort masse godt arbeid. Særlig gutta som kappet busker og trær på over siden av blokkene gjorde enn fantastisk jobb. Men, alle som deltok tok ansvar og utførte arbeidsoppgavene med iver og perfeksjon.

Grøntanleggene
I skrivende stund blir det utført en kraftig beskjæring av busker og trær på grønt området. Dette er høyst nødvendig for at vi ikke skal gro inne. Noen vil sikkert mene det tas vel hardt i, men skal vi ha en grøntanlegg som ser bra ut må det til. Noe tar vi nå og noe må vente til våren.

Garasjen
Det har vært flere innbrudd i garasjen og boder i sommer og høst. Vanlig fremgangsmåte er å passe på inn- og utkjøring og så smette inn, eller ringe på og gi inntrykk av et lovlig ærend. Derfor:

Ikke slipp noen inn som du ikke kjenner! Blir det påstått blomsterlevering etc., gå ned for å sjekke. Det samme gjelder garasjen. Se hvem som kjører inn etter deg.

For å gjøre det noe vanskeligere å komme ut av garasjen etter et innbruddsraid blir innvendig åpning av garasje porten kun mulig med brikke. De av bileierne som ikke har slik brikke bes skaffe seg en slik innen 1. november i år. Etter denne dato vil åpningstauene bli fjernet. Brikken fåes ved henvendelse til vår forretningsfører Ian Johnsen hos Brækhus & Dege .- johnsen@bd.no, tlf 2323 9050.

Husk også at vi har avtale med Securitas bomiljøtjenesten om vakthold hos oss. De går vaktrunder på natta og fører tilsyn med eiendommens fellesarealer og påser at ingen uønskede personer oppholder seg i eller ved eiendommen. Det koster ingenting ekstra å tilkalle vekteren på telefon 22 97 10 70.

Lekkasjer
Sommerens svært kraftigde regnskurer forårsaket til dels betydelige lekkasjer i garasjetak og vanninntregning i boder og tavlerom. Styret beklager sterkt den ulempe det medførte for den enkelte sameier, men vil også rose dem som ble rammet for positive bidrag til opprydnings- arbeidet. Det har vært en gjennomgang av dreneringssystemet hos oss og vi har rettet opp de svakheter vi fant.

Brannøvelse/sirenetesting
Torsdag 26 september ble det utført årlig service og vedlikehold av brannalarmsystemet i sameiet, blant annet med test av brannalarmklokkene. Senere samme dag gjennomførte styret en brannalarmøvelse. Øvelsen var nyttig da den avslørte til dels betydelige mangler.

Først og fremst var det svært få som møtte frem slik en skal når alarmen går. På spørsmål ble det opplyst av «vi hørte ikke» alarmen. Det problemet er reelt og styret skal se på løsninger som sterkt forbedrer det.

En annen sak er at det mangler navneskilt på flere av inngangsdørene og det er ikke alltid overenstemmelse med navneskilt  på postkassen og de som de facto bor i leilighetene.

Styret henviser til Vedtekter/Trivselsregler om korrekt merking av ringetablåer og postkasse.

Styret vil gå en runde for å sjekke dette og der hvor det ikke er i orden gis det en frist til 1. november for å rette opp forholdet. Etter det vil styret selv  for den enkeltes regning sørge for at det blir i orden.

Vi oppfordrer også til at den enkeltes inngangs dør merkes med navn på de som bor der.

Hundehold
Vi synes det er trivelig med hundehold, men henviser til trivselsreglene om båndtvang på området og vi ber innstendig om at den enkelte hundeeier plukker opp bæsjen etter hunden.

Peiskontroll
Det vil bli utført kontroll/service på peisene og gasskomfyrene i uke 42. Det er satt opp lister i hver oppgang om tidspunkt for den enkelte sameier. Dersom tidspunktet ikke passer så bytt med naboen eller lever nøkkel til en annen sameier.

Parkering
Vi minner om våre parkeringsbestemmelser:
Beboere skal alltid benytte sine parkeringsplasser i sameiets garasjeanlegg.
Besøkende kan parkere på gjesteparkeringsplassene med synlig gjesteparkeringskort. Alle beboere har fått utdelt gjesteparkeringskort som påføres seksjonsnummer slik at det er mulig å få kontakt med eier av den seksjonen hvor bileier er gjest. Maksimal parkeringstid er 72 timer. Har du behov for flere kort, ta kontakt med styret.
Overtredelse av bestemmelsene kan medføre borttauing av kjøretøyet.

 

Med vennlig hilsen

Styret
6.10.13