Sogn Terrasse Boligsameie

Styret v/styreleder Erik Rekdal
Klaus Torgårds vei 14B
0372 Oslo

Informasjon til sameiere - februar 2016

 

 

Løpende informasjon fra styret ved dagsaktuelle saker blir lagt ut på hjemmesiden www.sognterrasse.no. Viktige beskjeder slås i tillegg opp på oppslagstavlene.

På hjemmesiden ligger også informasjon om forskjellige leverandører, forsikring, hvordan du bestiller nøkler ol. I tillegg er det en Forum-side hvor alle kan legge ut informasjon. Hjemmesiden er tilgjengelig for alle, også de som ikke bor her.

Årsmøte

Årsmøte blir avholdt onsdag 13. april kl. 18. Innkalling kommer som vanlig i posten.

Dugnad

Dato for vårens dugnad blir onsdag 28. april 2016.

Montering av nød- og ledelys

I uke 8 vil nød- og ledelys skiftes ut i alle oppganger.

Trivselsreglene

Det er viktig at alle setter seg inn i både vedtekter og Trivselsregler for sameiet, samt parkeringsbestemmelser.  Når dette er sagt er det svært få ”diskusjoner”, og fra styrets ståsted tar alle konsekvensen av at vi bor tett på hverandre. Vi minner derfor om dette for at den gode følelsen i sameiet skal fortsette. Styret har imidlertid fått tilbakemelding om røyklukt i enkelte oppganger, og vil derfor minne om at det ikke skal røykes i garasjen eller i andre innendørs fellesområder.

Når det gjelder garasjen skal nødutgangene ikke brukes som inngangsdører. Videre alle tilpasse farten, det er fortsatt flere som kjører for fort.

Beising

Alle terrasser og vindus-/dørkarmer skal som sagt tidligere, være beiset i løpet av 2015. Ut fra styrets oversikt er det fortsatt mange som ikke har gjort dette. Dersom din andel er beiset, sjekk om du har levert egenerklæringen.

Heisene

Vi har hatt flere heisstopp i 2016 på grunn av grus i "dørskinnene" i heisen. Vi ber alle følge med og gi styret beskjed dersom det er mye grus i oppgangene.