Sogn Terrasse Boligsameie

Styret v/styreleder Erik Rekdal
Klaus Torgårds vei 14B
0372 Oslo

Oversikt over retningslinjer og regler i Sogn Terrasse boligsameie - mai 2020

SØPPELHÅNDTERING
Vi ber om at alle sorterer i henhold til regler for OsloRen, og at alle grønne poser lukkes forsvarlig (eventuelt 2 poser dersom de er tunge). Våre pappnedkast er kun beregnet for små pappbiter (ikke større enn 20 x 20 cm). Dersom større pappbiter, som for eksempel sammenbrettede pizzaesker og lignende kastes, tettes nedkastet. Store pappbiter i samletank kan også forhindre tømming av papptanken. Ved mislighold utgjør dette store kostnader for oss.

MERKING AV POSTKASSER OG RINGEKLOKKER
Alle nye beboere skal merke postkasser og ringeklokker ihht sameiets standard. Skilt kan kjøpes hos Jernia på Ullevål Stadion. Se våre nettsider sognterrasse.no for mer informasjon.

VED INN- OG UTFLYTTING
Vi ber om at eventuelle skader i forbindelse med flytting meldes til styret. Det er den enkelte beboer som er ansvarlig ved eventuelle skader i denne forbindelse. Dersom heisen skal stoppes over tid, så MÅ «stoppnøkkel» som henger i heisen benyttes. Dersom hoveddør skal stå åpen over tid, så MÅ denne frikobles. Gjelder inngangsdør ved A og B, samt inngangsdør til A ved svalgangen.

VED BESØK AV GJESTER MED BIL
Vi har gode parkeringsmuligheter for gjester, men det er vesentlig at gjestene får utlevert parkeringskort. Disse kan fås ved henvendelse til styret@sognterrasse.no

BRANNDØRER
Branndører skal ALDRI bli stående i åpen stilling.

BATTERI TIL BRANNVARSLERE
Vi ber om at alle sørger for at batteri i røykvarslere byttes hvert år.

BILVASK PÅ UTEOMRÅDE
Grunnet forurensing som en følge av bruk av såpe og avfettningsmidler, oppfordres alle til å avstå fra bilvasken på vårt område.

DERSOM DU LEIER UT LEILIGHETEN DIN
Dersom du leier ut leiligheten din, ber vi om at styret får informasjon om hvem som leier. (leilighetsnummer, navn og telefonnummer på leietager). Vi ber også om at utleier informerer leietager om vedlagte regler og retningslinjer.

For mer informasjon, se under de respektive emnetagg.
Takk for at dere følger disse retningslinjene.

Hilsen styret
Mai 2020