Sogn Terrasse Boligsameie

Styret v/styreleder Erik Rekdal
Klaus Torgårds vei 14B
0372 Oslo

Status vannstopperventil

Styret har mottatt til sammen 80 bestillinger på vannstoppventiler, og 15 bestillinger på varmtvannsberedere. Dvs. at 46% av seksjonseierne har respondert positivt. Dette kvalifiserer til rabatt på forsikringen fra Gjensidige, og denne vil bli utbetalt til alle som har installert vannstoppventil etterskuddsvis fra Brækhus og Dege Eiendom AS.

Aquastop vannstoppventil fra Comfort rørlegger på Storo:

44 seksjonseiere har bestilt Aquasafe. Dette gir en pris på kr. 5000,-. Til fradrag kommer redusert forsikringspremie fra Gjensidige. Prisen er ferdig installert inkl. mva.

Waterstop vannstoppventil fra Comfort rørlegger i Sandefjord:

36 seksjonseiere har bestilt Waterstop. Dette gir en pris på kr. 6700,-. Til fradrag kommer redusert forsikringspremie fra Gjensidige. Prisen er ferdig installert inkl. mva.

Ny varmtvannsbereder:

15 seksjonseiere har bestilt utskifting av varmtvannsbereder. Standard løsningen er en OSO Flexi benk bereder på 120l. Denne vil koste kr. 7600,- og i tillegg kommer kjøkkenmontasje kr. 2300,-.  Noen har ytret ønske om andre løsninger og vil kunne få individuelle tilbud.

Videre prosess:

Det er utarbeidet bestillingslister med kontaktinformasjon til de enkelte seksjonseiere. De aktuelle rørleggerbedrifter vil ta kontakt med den enkelte med det første og avtale tid for montasje. Når dette er gjennomført vil Brækhus og Dege Eiendom AS utbetale bidrag et fra Gjensidige.

Styret takker alle som bidrar til å øke sikkerheten mot vannlekkasjer!

Vennlig hilsen

Styret