Åpen dugnad                    

Styret vil etter forsalg fra en sameier legge til rette for en åpen dugnad.
Dugnaden vil foregå i uke 16, og redskapsboden ved nr. 12 i garasjen vil være åpen fra kl. 10:00-18:00.

Hver enkelt gjør hva han eller hun har lyst til. Avfall samles i søppelsekker som vanlig og settes i garasjen.

Mot slutten av uken kommer det containere som blir stående over helgen, fra fredag 17. til mandag 20. april.
Viktig! IKKE kast elektrisk utstyr i containerne!!

Styret ber om følgende:

  • Alt arbeide utføres med hansker på hendene
  • Før redskaper settes tilbake i boden må berørte flater vaskes
  • Unngå at flere jobber tett på hverandre

Styret håper mange vil benytte anledningen til å ta i et tak for sameiet.

Eventuelle spørsmål rettes til styreleder Erik  på tlf. 970 18 140.       

Takk for innsatsen – håper vi snart kan treffes på vanlig måte!
Styret
2.april 2020