Tid: kl. 18:00

Følgende saker foreligger til behandling.

 1. Godkjenning av innkallingen
 2. Godkjenning av agenda
 3. Godkjenning av referat fra siste styremøte
 4. Grøntanlegget
 5. Løpende saker
 • Nødlys
 • TV-bokser
 • Lettstyrt
 • El-arbeider garasje og oppgang med energisparende belysning
 • Brannslukkere i p-hus
 • Termografering hovedtavle
 • Hundemøkk 
 1. HMS
 2. Årsmøtet