Tid: kl. 18:00

Følgende saker foreligger til behandling.

 1. Godkjenning av innkallingen
 2. Godkjenning av agenda
 3. Konstituering av nytt styre
 4. Fordeling av arbeidsoppgaver
 5. Vårens aktiviteter
 6. Ladesituasjonen
 7. Båndtvang på området vårt?
 8. løpende saker
 • Belysning/nødlys
 • Termografering
 • P-plasser
 • Grøntanlegg
 • Brannslukningsapp.
 • Russebusser
 • TV-bokser
 • Rekkverk 16B
 1. Vaktmestertjenester
 2. Opplæring lettstyrt
 3. Gjennomgang av ytterdører
 4. Eventuelt.