Tid. Kl. 17:00

Vi starter med innføring i «Lettstyrt» systemet til Sefbo Forvaltning AS kl 17:00 og det ordinære styremøte starter straks vi er ferdige med det.

Til styremøtet foreligger følgende saker til behandling.

  1. Godkjenning av innkallingen.
  2. Godkjenning av agenda.
  3. Godkjenning av referat fra styremøtet 16.11.23
  4. Overgangen fra OBOS til Sefbo Forvaltning 
  5. TV-bokser
  6. Årsmøtet 
  7. Starte planlegging av vårens aktiviteter.
  8. Eventuelt.