Tid: kl. 18:00

Følgende saker foreligger til behandling.

 1. Godkjenning av innkallingen.
 2. Godkjenning av agenda
 3. Godkjenning av referat fra styremøtet 15.01.24
 4. Økonomi
 5. Lettstyrt
 6. Snøbrøyting
 7. Årsmøtet
 8. Løpende saker
 • Parkering av russebusser
 • Solpanel
 • Nødlys
 • Merking av p-plasser i garasjen
 • Plan for vårens aktiviteter
 1. Eventuelt